آخرین اخبار مدارس


30 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

22 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان دخترانه سما

من و یک گلدان خالی

مرجان فولادوند

داستانی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

دینی

دبستان دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبستان دخترانه سما

اینجا مال من است

ژروم لویی‌لیر

داستانی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان دخترانه سما

ديدمت‌ها

ميري دلانسه

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سفرنامه برادران امیدوار

عیسی و عبدالله امیدوار

علمی

دبستان دخترانه سما

سی شعر سی ضرب المثل

مریم اسلامی

شعر

دبستان پسرانه سما

سیاره یخی

حمید نوایی لواسانی

داستان علمی تخیلی

دبستان پسرانه سما

انگشت جادویی

روالد دال

داستانهای خیالی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

نیماپیکان

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد تقوی محمد باقر حیدری نوری محمد جواد رحیمی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مانی شریف زاده

مسابقه: چرتکه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیررضاثمری خلج

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه بستاني

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کوروش علیزادگان

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سیدصادق متولی زاده

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آؤوین مهلوجی

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی رضامهندسی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد حسن زمردی

مسابقه: قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مانی شریف زاده

مسابقه: چرتکه ریاضی جهانی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

رعنا كهن

1384/12/07

دبستان دخترانه سما

آيلين عليائي گرگري

1384/12/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا حنيفي

1380/12/07

دبستان پسرانه سما

اميرحسين جوادي

1386/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي محمدميرزايي

1382/12/06

دبستان دخترانه سما

رونيا حسن پور

1384/12/01

دبستان پسرانه سما

ارشيا محمدي

1388/12/05

دبستان پسرانه سما

محمد حسين رضائي

1383/12/06

دبستان پسرانه سما

محمدحسين شريف زاده

1383/12/04

دبستان دخترانه سما

نرگس اختر

1389/12/08

دبستان پسرانه سما

مهدي ميرابي

1385/12/03

دبستان دخترانه سما

ريحانه فيروزصمدي

1384/12/06