آخرین اخبار مدارس


01 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

02 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اردیبهشت دبستان پسرانه سما

10 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سفرنامه برادران امیدوار

عیسی و عبدالله امیدوار

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیدهای رفتار با نوجوان

دن فونتنل

روان شناسی

دبستان دخترانه سما

یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!

فانی جولی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

مورچه ای که سیر نمی شد

داریوش صادقی

درسی - روان خوانی

دبستان دخترانه سما

اینجا مال من است

ژروم لویی‌لیر

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اصولی ساده برای موفقیت تحصیلی

الکس لاچ

موفقیت تحصیلی

دبستان دخترانه سما

قصه های خیلی قشنگ

محمود پوروهاب/مجید ملامحمدی

مجموعه داستانی

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان پسرانه سما

پانصد نکته برای بهبود مدارس

هلن هورن/ سالی براون

ایراد مسایلی در مورد بهبود عملکرد مدارس

دبستان دخترانه سما

باستان شناسی: کشف رازهای گذشت

ریچارد پنچیک

علم و ماجراهای علمی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سيداميرمحمد موسوي سالم

1387/07/24

دبستان پسرانه سما

علي نظيفي

1391/07/24

دبستان پسرانه سما

ياسين حشمتي

1391/07/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساجده حقايق

1380/07/25

دبستان پسرانه سما

سيدامين اميرسيافي

1386/07/25

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي شرافتي

1385/07/28

دبستان پسرانه سما

محمدامين مهجوري

1387/07/27

دبستان پسرانه سما

محمدرضا عروجي

1386/07/29