آخرین اخبار مدارس


22 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

دینی

دبستان پسرانه سما

داستان‌های هزار و یک شب

شکوه قاسم نیا

داستانی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان دخترانه سما

سی شعر سی ضرب المثل

مریم اسلامی

شعر

دبستان پسرانه سما

انگشت جادویی

روالد دال

داستانهای خیالی

دبستان دخترانه سما

قصه های خیلی قشنگ

محمود پوروهاب/مجید ملامحمدی

مجموعه داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سفرنامه برادران امیدوار

عیسی و عبدالله امیدوار

علمی

دبستان پسرانه سما

پانصد نکته برای بهبود مدارس

هلن هورن/ سالی براون

ایراد مسایلی در مورد بهبود عملکرد مدارس

دبستان دخترانه سما

اینجا مال من است

ژروم لویی‌لیر

داستانی

دبستان دخترانه سما

یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!

فانی جولی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیدهای رفتار با نوجوان

دن فونتنل

روان شناسی

دبستان دخترانه سما

من و یک گلدان خالی

مرجان فولادوند

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

دانش آموزان دبستان پسرانه سما

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان دبستان پسرانه سما

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساناز سعادتمند

1379/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان اسماعيلي

1384/02/01

دبستان دخترانه سما

غزل غريبي

1387/02/05

دبستان پسرانه سما

محمدجواد صديقي

1388/02/05

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدعباس وكيلي طباطبايي

1380/02/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه فضل الهي

1383/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل كاوسي

1384/02/03

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدباقر حيدري نوري

1380/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا آزاد داور

1383/02/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزاله هاشمي

1384/02/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه صفرمحمدلو

1383/02/06

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي رحيمي

1386/02/08

دبستان دخترانه سما

الهام صفاري

1390/02/05

دبستان دخترانه سما

زهراسادات طباطبائي

1387/02/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تينا تقي پورديجوسجين

1382/02/05