آخرین اخبار مدارس


02 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اردیبهشت دبستان پسرانه سما

10 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 اردیبهشت دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبستان دخترانه سما

باستان شناسی: کشف رازهای گذشت

ریچارد پنچیک

علم و ماجراهای علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیدهای رفتار با نوجوان

دن فونتنل

روان شناسی

دبستان دخترانه سما

اینجا مال من است

ژروم لویی‌لیر

داستانی

دبستان پسرانه سما

مورچه ای که سیر نمی شد

داریوش صادقی

درسی - روان خوانی

دبستان پسرانه سما

داستان‌های هزار و یک شب

شکوه قاسم نیا

داستانی

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

دینی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سفرنامه برادران امیدوار

عیسی و عبدالله امیدوار

علمی

دبستان دخترانه سما

قصه های خیلی قشنگ

محمود پوروهاب/مجید ملامحمدی

مجموعه داستانی

دبستان دخترانه سما

یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!

فانی جولی

تربیتی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه رستمی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيدا رحيمي

مسابقه: جشنواره نقاشي سما

رتبه: دوم

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

علی رضا جوادی

مسابقه: قرآن - تحقیق

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه كوهستاني

مسابقه: انشا نويسي پرسش مهر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

یگانه روحی

مسابقه: مسابقات فرهنگی وهنری

رتبه: اول

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

سیدعباس کشفی

مسابقه: قرآن - ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقايق شاه ولي

مسابقه: طرح قدس تدبر در آيات و روايات

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه كوهستاني

مسابقه: جشنواره نقاشي سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه جوزقكار

مسابقه: جشنواره نقاشي سما

رتبه: دوم

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا کریمی

مسابقه: قرآن - تحقیق

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه كاظمي

مسابقه: طرح قدس ترتيل

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

درسا جلیلی

مسابقه: احکام

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي احمر

1383/04/07

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين ساوئي

1381/04/07

دبستان پسرانه سما

نويد عطايي

1385/04/03

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

دانيال نادري

1380/04/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي شيرازي

1383/04/07

دبستان پسرانه سما

محمدحسين علي حسيني

1391/04/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سام يوسفي

1382/04/04

دبستان دخترانه سما

آيناز حقگو

1389/04/08

دبستان دخترانه سما

عسل مرادي

1386/04/06

دبستان پسرانه سما

اميرحسين منصوري

1385/04/03

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا سيمرغ

1386/04/04

دبستان دخترانه سما

محدثه آخوندي

1385/04/05

دبستان پسرانه سما

حسين پروخته

1391/04/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هديه اصغر حسني

1382/04/07