آخرین اخبار مدارس


29 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

06 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

باستان شناسی: کشف رازهای گذشت

ریچارد پنچیک

علم و ماجراهای علمی

دبستان پسرانه سما

مورچه ای که سیر نمی شد

داریوش صادقی

درسی - روان خوانی

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

دینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اصولی ساده برای موفقیت تحصیلی

الکس لاچ

موفقیت تحصیلی

دبستان پسرانه سما

پانصد نکته برای بهبود مدارس

هلن هورن/ سالی براون

ایراد مسایلی در مورد بهبود عملکرد مدارس

دبستان پسرانه سما

انگشت جادویی

روالد دال

داستانهای خیالی

دبستان دخترانه سما

یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!

فانی جولی

تربیتی

دبستان دخترانه سما

ديدمت‌ها

ميري دلانسه

داستانی

دبستان پسرانه سما

بهترین قصه های نماز

محمد کریما

نماز در دین اسلام

دبستان دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان پسرانه سما

داستان‌های هزار و یک شب

شکوه قاسم نیا

داستانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا زيور

1382/09/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده پريا ناصرممتحن

1383/09/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سما رضائي

1378/09/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرداد ملاسلماني

1382/09/08

دبستان پسرانه سما

اميرحسين رمضاني

1384/09/06

دبستان پسرانه سما

يونس محمدميرزائي

1386/09/04

دبستان پسرانه سما

سهراب فتحي

1387/09/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه هوشمندچايجان

1381/09/01

دبستان پسرانه سما

علي اصغر غلامي

1387/09/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدعلي ملكي

1382/09/04

دبستان پسرانه سما

محمدرضا رحيمي

1385/09/08

دبستان پسرانه سما

محمدمتين زارع

1388/09/06

دبستان پسرانه سما

هومن رفيعي

1385/09/02

دبستان پسرانه سما

صادق اسد

1384/09/01