آخرین اخبار مدارس


02 خرداددبیرستان دوره اول پسرانه سما

26 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

11 اردیبهشت دبستان پسرانه سما

10 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

08 اردیبهشت دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

پانصد نکته برای بهبود مدارس

هلن هورن/ سالی براون

ایراد مسایلی در مورد بهبود عملکرد مدارس

دبستان دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبستان پسرانه سما

انگشت جادویی

روالد دال

داستانهای خیالی

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

دینی

دبستان پسرانه سما

داستان‌های هزار و یک شب

شکوه قاسم نیا

داستانی

دبستان دخترانه سما

قصه های خیلی قشنگ

محمود پوروهاب/مجید ملامحمدی

مجموعه داستانی

دبستان دخترانه سما

من و یک گلدان خالی

مرجان فولادوند

داستانی

دبستان دخترانه سما

ديدمت‌ها

ميري دلانسه

داستانی

دبستان دخترانه سما

یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!

فانی جولی

تربیتی

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان پسرانه سما

سیاره یخی

حمید نوایی لواسانی

داستان علمی تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیدهای رفتار با نوجوان

دن فونتنل

روان شناسی

آخرین افتخارات مدارس


هنرستان دوره دوم پسرانه سما

علی رضا جوادی

مسابقه: قرآن - تحقیق

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه محمديان

مسابقه: جشنواره عكاسي سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه كوهستاني

مسابقه: جشنواره نقاشي سما

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آلما دانه

مسابقه: مسابقات ورزشی سما

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه كاظمي

مسابقه: طرح قدس ترتيل

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه كوهستاني

مسابقه: جشنواره نقاشي سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محدثه كوهستاني

مسابقه: انشا نويسي پرسش مهر

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقايق شاه ولي

مسابقه: طرح قدس تدبر در آيات و روايات

رتبه: اول

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا کریمی

مسابقه: قرآن - تحقیق

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

شقايق شاه ولي

مسابقه: تفسير قران كريم

رتبه: سوم

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

دانیال نادری

مسابقه: خطاطی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان دبستان پسرانه سما

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدمهدي توسلي

1389/05/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نيكخواه

1383/05/28

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

طاهر فيروزگرايلو

1379/05/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماني دوستارقاسم آباد

1384/05/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مرتضي سنمبر

1383/05/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا غلامي

1381/05/29

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد نصيري

1387/05/28

دبستان دخترانه سما

سيده مهيا موسوي

1386/05/23

دبستان دخترانه سما

نازنين فاطمه يوسفي

1388/05/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه مقصودي

1381/05/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدجواد الماسي كنگرشاهي

1384/05/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه ثمري پور

1383/05/31

دبستان پسرانه سما

محمدمبين زارع

1391/05/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي آئيني

1383/05/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا كوشكي تبار

1379/05/26

دبستان دخترانه سما

رها قره بيگلو

1389/05/23

دبستان پسرانه سما

محمدهادي بيدقدار

1387/05/24

دبستان پسرانه سما

ايليا حسيني

1389/05/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي اسماعيلي

1384/05/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه غلامي دوگوري

1381/05/28