آخرین اخبار مدارس


06 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

29 آباندبستان دخترانه سما

24 مهردبستان دخترانه سما

02 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

29 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

25 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!

فانی جولی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

بهترین قصه های نماز

محمد کریما

نماز در دین اسلام

دبستان دخترانه سما

ديدمت‌ها

ميري دلانسه

داستانی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان پسرانه سما

پانصد نکته برای بهبود مدارس

هلن هورن/ سالی براون

ایراد مسایلی در مورد بهبود عملکرد مدارس

دبستان پسرانه سما

سیاره یخی

حمید نوایی لواسانی

داستان علمی تخیلی

دبستان پسرانه سما

مورچه ای که سیر نمی شد

داریوش صادقی

درسی - روان خوانی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیدهای رفتار با نوجوان

دن فونتنل

روان شناسی

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سفرنامه برادران امیدوار

عیسی و عبدالله امیدوار

علمی

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

دینی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

مانی شریف زاده

مسابقه: چرتکه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسين رسولي

1381/09/13

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا آقچه لو

1378/09/13

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل رضائي

1384/09/10

دبستان پسرانه سما

عرفان شريفي

1383/09/12

دبستان پسرانه سما

عرشيا كوچك

1383/09/11

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم ميرزائي

1382/09/11

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

داود سليماني

1380/09/12

دبستان پسرانه سما

محمدطاها شريف

1389/09/09

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه خليلي

1382/09/15

دبستان دخترانه سما

الهه جهاني

1384/09/14

دبستان پسرانه سما

پژمان احمدي

1386/09/14

دبستان پسرانه سما

مهبد رحماني مزلقاني

1386/09/14

دبستان پسرانه سما

اميررضا رحماني

1385/09/12

دبستان پسرانه سما

رامين حسني

1389/09/13

دبستان دخترانه سما

سونيا براتي مزلقاني

1386/09/11

دبستان دخترانه سما

عسل صادقيان

1384/09/14

دبستان پسرانه سما

محمدامين اميدي

1384/09/13

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا امين ناجي

1378/09/11

دبستان پسرانه سما

طاها اسماعيلي

1386/09/11