آخرین اخبار مدارس


23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

سی شعر سی ضرب المثل

مریم اسلامی

شعر

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان پسرانه سما

داستان‌های هزار و یک شب

شکوه قاسم نیا

داستانی

دبستان دخترانه سما

اینجا مال من است

ژروم لویی‌لیر

داستانی

دبستان پسرانه سما

مورچه ای که سیر نمی شد

داریوش صادقی

درسی - روان خوانی

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان پسرانه سما

پانصد نکته برای بهبود مدارس

هلن هورن/ سالی براون

ایراد مسایلی در مورد بهبود عملکرد مدارس

دبستان پسرانه سما

بهترین قصه های نماز

محمد کریما

نماز در دین اسلام

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیدهای رفتار با نوجوان

دن فونتنل

روان شناسی

دبستان دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبستان پسرانه سما

انگشت جادویی

روالد دال

داستانهای خیالی

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

دینی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

نیماپیکان

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد حسن زمردی

مسابقه: قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آؤوین مهلوجی

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی رضامهندسی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سیدصادق متولی زاده

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد تقوی محمد باقر حیدری نوری محمد جواد رحیمی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه بستاني

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مانی شریف زاده

مسابقه: چرتکه ریاضی جهانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیررضاثمری خلج

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کوروش علیزادگان

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مانی شریف زاده

مسابقه: چرتکه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين سعيدي فرد

1389/01/04

دبستان پسرانه سما

كيارش قراگوزلوئي

1389/01/08

دبستان دخترانه سما

ياسمين نورمحمدي

1384/01/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدطاها مسعودي

1383/01/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه اصغري

1379/01/02

دبستان پسرانه سما

محسن هوشمند

1387/01/05

دبستان پسرانه سما

محمدعرفان حسيني

1384/01/01

دبستان پسرانه سما

محمد حيدري

1384/01/07

دبستان دخترانه سما

دينا خاني

1388/01/07

دبستان دخترانه سما

سالومه ديلمي معزي

1387/01/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه قشلاقي

1389/01/07

دبستان پسرانه سما

عرفان رفعت

1390/01/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه بستاني

1379/01/08

دبستان دخترانه سما

ستايش سيمرغ

1388/01/02

دبستان پسرانه سما

كيانوش حكيمي

1389/01/05

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد تقوي

1388/01/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي رستميان

1381/01/02