آخرین اخبار مدارس


22 دی دبستان پسرانه سما

18 دیدبستان دخترانه سما

15 دیدبستان دخترانه سما

14 دی دبستان پسرانه سما

01 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

01 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

30 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

سیاره یخی

حمید نوایی لواسانی

داستان علمی تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اصولی ساده برای موفقیت تحصیلی

الکس لاچ

موفقیت تحصیلی

دبستان دخترانه سما

باستان شناسی: کشف رازهای گذشت

ریچارد پنچیک

علم و ماجراهای علمی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان دخترانه سما

یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!

فانی جولی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیدهای رفتار با نوجوان

دن فونتنل

روان شناسی

دبستان دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان دخترانه سما

ديدمت‌ها

ميري دلانسه

داستانی

دبستان پسرانه سما

انگشت جادویی

روالد دال

داستانهای خیالی

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

دینی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

نیماپیکان

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کوروش علیزادگان

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سیدصادق متولی زاده

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آؤوین مهلوجی

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیررضاثمری خلج

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مانی شریف زاده

مسابقه: چرتکه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مانی شریف زاده

مسابقه: چرتکه ریاضی جهانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی رضامهندسی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مراغي

1388/11/08

دبستان پسرانه سما

سپهر دهقاني منش

1388/11/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه حسني

1381/11/01

دبستان دخترانه سما

هانيه خلج اميرحسيني

1387/11/06

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

جواد بهمن

1378/11/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستايش طالب

1382/11/06

دبستان پسرانه سما

سيدصالح متولي زاده

1388/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي رستمي

1380/11/08

دبستان پسرانه سما

محمدطاها كاظمي

1383/11/02

دبستان پسرانه سما

عليرضا قاسمي

1385/11/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هومن دلنوازهاشملويان

1381/11/04

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي سيار

1389/11/04

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل رضازاده

1384/11/01

دبستان پسرانه سما

محمدمتين كباري

1384/11/03

دبستان پسرانه سما

سيداميررضا تقي پورسياهكله

1383/11/04

دبستان پسرانه سما

مهرشاد بهادرلو

1386/11/03

دبستان پسرانه سما

حميدرضا درويش

1385/11/03

دبستان دخترانه سما

الهام لطيف

1384/11/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم جوكار

1381/11/06