آخرین اخبار مدارس


29 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

13 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

06 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

دینی

دبستان دخترانه سما

یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!

فانی جولی

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اصولی ساده برای موفقیت تحصیلی

الکس لاچ

موفقیت تحصیلی

دبستان پسرانه سما

سیاره یخی

حمید نوایی لواسانی

داستان علمی تخیلی

دبستان دخترانه سما

ديدمت‌ها

ميري دلانسه

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیدهای رفتار با نوجوان

دن فونتنل

روان شناسی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سفرنامه برادران امیدوار

عیسی و عبدالله امیدوار

علمی

دبستان دخترانه سما

من و یک گلدان خالی

مرجان فولادوند

داستانی

دبستان پسرانه سما

بهترین قصه های نماز

محمد کریما

نماز در دین اسلام

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان پسرانه سما

انگشت جادویی

روالد دال

داستانهای خیالی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سما رضائي

1378/09/07

دبستان پسرانه سما

محمدرضا رحيمي

1385/09/08

دبستان پسرانه سما

اميرحسين رمضاني

1384/09/06

دبستان پسرانه سما

هومن رفيعي

1385/09/02

دبستان پسرانه سما

محمدمتين زارع

1388/09/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدعلي ملكي

1382/09/04

دبستان پسرانه سما

يونس محمدميرزائي

1386/09/04

دبستان پسرانه سما

علي اصغر غلامي

1387/09/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهرداد ملاسلماني

1382/09/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا زيور

1382/09/05

دبستان پسرانه سما

سهراب فتحي

1387/09/02

دبستان پسرانه سما

صادق اسد

1384/09/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه هوشمندچايجان

1381/09/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده پريا ناصرممتحن

1383/09/07