آخرین اخبار مدارس


24 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

اینجا مال من است

ژروم لویی‌لیر

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیدهای رفتار با نوجوان

دن فونتنل

روان شناسی

دبستان پسرانه سما

انگشت جادویی

روالد دال

داستانهای خیالی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبستان پسرانه سما

پانصد نکته برای بهبود مدارس

هلن هورن/ سالی براون

ایراد مسایلی در مورد بهبود عملکرد مدارس

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اصولی ساده برای موفقیت تحصیلی

الکس لاچ

موفقیت تحصیلی

دبستان پسرانه سما

بهترین قصه های نماز

محمد کریما

نماز در دین اسلام

دبستان دخترانه سما

ديدمت‌ها

ميري دلانسه

داستانی

دبستان پسرانه سما

مورچه ای که سیر نمی شد

داریوش صادقی

درسی - روان خوانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

نیماپیکان

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سیدصادق متولی زاده

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی رضامهندسی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کوروش علیزادگان

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد حسن زمردی

مسابقه: قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مانی شریف زاده

مسابقه: چرتکه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیررضاثمری خلج

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه بستاني

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد تقوی محمد باقر حیدری نوری محمد جواد رحیمی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آؤوین مهلوجی

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مانی شریف زاده

مسابقه: چرتکه ریاضی جهانی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

غزاله هاشمي

1384/02/07

دبستان دخترانه سما

ريحانه كرمي

1384/02/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الهه لطفي پور

1381/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا آزاد داور

1383/02/08

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل كاوسي

1384/02/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساناز سعادتمند

1379/02/07

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدعباس وكيلي طباطبايي

1380/02/03

دبستان دخترانه سما

حديثه ابوطالبي

1388/02/04

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي رحيمي

1386/02/08

دبستان دخترانه سما

غزل غريبي

1387/02/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تينا تقي پورديجوسجين

1382/02/05

دبستان پسرانه سما

محمدامين قهرماني

1384/02/08

دبستان دخترانه سما

الهام صفاري

1390/02/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه صفرمحمدلو

1383/02/06

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدباقر حيدري نوري

1380/02/07