آخرین اخبار مدارس


19 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اصولی ساده برای موفقیت تحصیلی

الکس لاچ

موفقیت تحصیلی

دبستان دخترانه سما

ديدمت‌ها

ميري دلانسه

داستانی

دبستان پسرانه سما

سیاره یخی

حمید نوایی لواسانی

داستان علمی تخیلی

دبستان پسرانه سما

مورچه ای که سیر نمی شد

داریوش صادقی

درسی - روان خوانی

دبستان پسرانه سما

انگشت جادویی

روالد دال

داستانهای خیالی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان دخترانه سما

اینجا مال من است

ژروم لویی‌لیر

داستانی

دبستان دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبستان دخترانه سما

من و یک گلدان خالی

مرجان فولادوند

داستانی

دبستان دخترانه سما

تسبیح سبز

سیدمحمد مهاجرانی

دینی

دبستان دخترانه سما

قصه های خیلی قشنگ

محمود پوروهاب/مجید ملامحمدی

مجموعه داستانی

دبستان پسرانه سما

بهترین قصه های نماز

محمد کریما

نماز در دین اسلام

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

مانی شریف زاده

مسابقه: چرتکه ریاضی جهانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

نیماپیکان

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیررضاثمری خلج

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد حسن زمردی

مسابقه: قرآن

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی رضامهندسی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد تقوی محمد باقر حیدری نوری محمد جواد رحیمی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه بستاني

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مانی شریف زاده

مسابقه: چرتکه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آؤوین مهلوجی

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سیدصادق متولی زاده

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کوروش علیزادگان

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بيتا نظري

1382/03/11

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا طالبي پور

1380/03/14

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زينب يوسفي نجف آبادي

1378/03/10

دبستان دخترانه سما

درسا جليلي

1387/03/12

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا ابوالحسني شلماني

1380/03/14

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد عظيمي

1380/03/11

دبستان دخترانه سما

سپيده كرمي

1385/03/09

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

سيداميرمحمد ابطحي

1380/03/15

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سپهر احساني گرگري

1381/03/11

دبستان پسرانه سما

سيدعلي محمودي

1387/03/13

دبستان دخترانه سما

ثمينه رحيمي چناربن

1384/03/11

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدصالح جوزقي

1383/03/10

دبستان پسرانه سما

ياسين عالي

1386/03/11

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد رفعتي زارع

1385/03/09