آخرین اخبار مدارس


28 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سفرنامه برادران امیدوار

عیسی و عبدالله امیدوار

علمی

دبستان دخترانه سما

سی شعر سی ضرب المثل

مریم اسلامی

شعر

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اصولی ساده برای موفقیت تحصیلی

الکس لاچ

موفقیت تحصیلی

دبستان دخترانه سما

قصه های خیلی قشنگ

محمود پوروهاب/مجید ملامحمدی

مجموعه داستانی

دبستان دخترانه سما

اینجا مال من است

ژروم لویی‌لیر

داستانی

دبستان پسرانه سما

سیاره یخی

حمید نوایی لواسانی

داستان علمی تخیلی

دبستان پسرانه سما

پانصد نکته برای بهبود مدارس

هلن هورن/ سالی براون

ایراد مسایلی در مورد بهبود عملکرد مدارس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلیدهای رفتار با نوجوان

دن فونتنل

روان شناسی

دبستان دخترانه سما

باستان شناسی: کشف رازهای گذشت

ریچارد پنچیک

علم و ماجراهای علمی

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان پسرانه سما

انگشت جادویی

روالد دال

داستانهای خیالی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي اصغر ميري

1383/11/27

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدامين رهبر

1380/11/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان مجيدي

1381/11/30

دبستان پسرانه سما

ايليا طاهري

1389/11/30

دبستان پسرانه سما

محمدسام رستمي

1390/11/30

دبستان پسرانه سما

علي فتح اللهي

1386/11/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا معصومي

1381/11/26

دبستان پسرانه سما

اميررضا رضائي

1388/11/29

دبستان دخترانه سما

شيدا نوري

1384/11/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمرصاد طاهري ميران محله

1383/11/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه السادات حجازي

1382/11/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شايان مروتي

1383/11/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آتنا زارعپورعلي آباد

1382/11/28

دبستان پسرانه سما

محمدكيان مرادي

1390/11/30

دبستان پسرانه سما

محمدحسين بهرامي

1385/11/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده مبينا نعمتي

1382/11/23

دبستان پسرانه سما

سيدمحمدياسين حسيني

1389/11/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه لطيف

1379/11/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه قاسمي

1383/11/23