آخرین اخبار مدارس


22 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

18 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

21 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

پانصد نکته برای بهبود مدارس

هلن هورن/ سالی براون

ایراد مسایلی در مورد بهبود عملکرد مدارس

دبستان دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبستان پسرانه سما

بهترین قصه های نماز

محمد کریما

نماز در دین اسلام

دبستان دخترانه سما

اینجا مال من است

ژروم لویی‌لیر

داستانی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان پسرانه سما

داستان‌های هزار و یک شب

شکوه قاسم نیا

داستانی

دبستان دخترانه سما

باستان شناسی: کشف رازهای گذشت

ریچارد پنچیک

علم و ماجراهای علمی

دبستان پسرانه سما

مورچه ای که سیر نمی شد

داریوش صادقی

درسی - روان خوانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اصولی ساده برای موفقیت تحصیلی

الکس لاچ

موفقیت تحصیلی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان دخترانه سما

یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!

فانی جولی

تربیتی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

دانش آموزان دبستان پسرانه سما

مسابقه: مسابقات بسکتبال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان دبستان پسرانه سما

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

غزل غريبي

1387/02/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان اسماعيلي

1384/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه فضل الهي

1383/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزاله هاشمي

1384/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل كاوسي

1384/02/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ساناز سعادتمند

1379/02/07

دبستان دخترانه سما

الهام صفاري

1390/02/05

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي رحيمي

1386/02/08

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدباقر حيدري نوري

1380/02/07

هنرستان دوره دوم پسرانه سما

سيدعباس وكيلي طباطبايي

1380/02/03

دبستان دخترانه سما

زهراسادات طباطبائي

1387/02/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه صفرمحمدلو

1383/02/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تينا تقي پورديجوسجين

1382/02/05

دبستان پسرانه سما

محمدجواد صديقي

1388/02/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا آزاد داور

1383/02/08