آخرین اخبار مدارس


31 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 اسفنددبیرستان دوره اول پسرانه سما

19 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

06 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

24 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

یه بچه ی دیگه؟ چه بامزه!

فانی جولی

تربیتی

دبستان پسرانه سما

پانصد نکته برای بهبود مدارس

هلن هورن/ سالی براون

ایراد مسایلی در مورد بهبود عملکرد مدارس

دبستان دخترانه سما

من و یک گلدان خالی

مرجان فولادوند

داستانی

دبستان دخترانه سما

ماجرای احمد و ساعت

فرشته طائرپور

داستانی

دبستان پسرانه سما

داستان‌های هزار و یک شب

شکوه قاسم نیا

داستانی

دبستان دخترانه سما

اینجا مال من است

ژروم لویی‌لیر

داستانی

دبستان دخترانه سما

قصه های خیلی قشنگ

محمود پوروهاب/مجید ملامحمدی

مجموعه داستانی

دبستان دخترانه سما

بل موني

رمان کودک

دبستان دخترانه سما

حکایت های کمال

محمد میرکیانی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اصولی ساده برای موفقیت تحصیلی

الکس لاچ

موفقیت تحصیلی

دبستان پسرانه سما

بهترین قصه های نماز

محمد کریما

نماز در دین اسلام

دبستان پسرانه سما

مورچه ای که سیر نمی شد

داریوش صادقی

درسی - روان خوانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه صفرمحمدلو

1383/02/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه معصومخاني

1383/02/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عرفان اسماعيلي

1384/02/01

دبستان پسرانه سما

محمدجواد صديقي

1388/02/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه فضل الهي

1383/02/01

دبستان پسرانه سما

حجت جوزقي

1386/02/05

دبستان دخترانه سما

الهام صفاري

1390/02/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزاله هاشمي

1384/02/07

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي رحيمي

1386/02/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا آزاد داور

1383/02/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل كاوسي

1384/02/03

دبستان پسرانه سما

عارف نصرخادم لي

1392/02/04